www.loesje.nl

Huis van Gedichten

Voor Huis van Gedichten plande het Regelneefje diverse poëzielessen op Haagse basisscholen. De lessen maakten onderdeel uit van een door het Haagse Boekids festival gemaakt lesprogramma tegen pesten (Anti Pest Klas).